Bodenbeläge (AUS) - Innenbereich
Ziegelböden / Mauerziegel / Bodenziegel

Art. Nr. 311 Backsteinboden

Art. Nr. 310 Backsteinboden

Bodenziegel, rot, Ziegelsteine, Rinnsteine